آگهی رایگان درج آگهی رایگان

تصاویر مرتبط با فروش حلال ، ستون و استاندارد HPLC شرکت زیست آزما

فروش حلال ، ستون و استاندارد HPLC شرکت زیست آزما - 1
فروش حلال ، ستون و استاندارد HPLC شرکت زیست آزما

شرکت بیوتکنولوژی زیست آزما

خراسان رضوی > مشهد

تلفن: ۰۹۱۵۲۴۱۷۸۳۰

تلفن: ۰۵۱۳۸۷۶۷۳۵۷

Email

آدرس: دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز رشد شماره 5، واحد 13