آگهی رایگان درج آگهی رایگان

فروش حلال ، ستون و استاندارد HPLC شرکت زیست آزما

فروش حلال، ستون و استاندارد های HPLC شرکت زیست آزما در آنالیز HPLC از مایعات به عنوان حامل برای انتقال نمونه ی تزریق شده به ستون و سپس به آشکارساز استفاده می شود. چنین حاملی می تواند یک مخلوط آبی آلی و یا آلی آلی از یک بافر در ترکیب با یک حلال آلی بسیار خالص باشد. این مسئله حائز اهمیت است که پیش از انتخاب حلال های فاز متحرک برای آنالیز، قابلیت امتزاج پذیری کامل آن ها را بررسی کنید و هم چنین از این موضوع مطمئن شوید که حلال دارای کیفیت قابل قبول و خلوص بالا باشد. فروش حلالهای HPLC در ایران فروش ستونهای HPLC در ایران فروش استاندارد های HPLC از سیگم فروش ستونهای HPLC مشهد فروش حلالهای HPLC مشهد فروش استاندارد های HPLC مشهد شرکت دانش بنیان زیست آزما با واردات انواع حلال ها ، ستون ها و استاندارد های اچ پی ال سی HPLC و ارائه استاندارد های در خدمت محققین و آزمایشگاه های گرامی می باشد. این شرکت طیف وسیعی از حلالهای مورد نیاز را از شرکتهای معتبر مرک آلمان، سیگما آمریکا و ستون ها را از شرکت های اجیلنت، پرکین آلمر، ترمو، سیگما، واترز و ... وارد کرده و به محققین گرامی ارائه می دهد. این قسمتی از موجودی محلول های با گرید HPLC شرکت دانش بنیان زیست آزما می باشد: شامل استونیتریلHPLC، متانولHPLC، استونHPLC، تترا هیدرو فورانHPLC، ان هگزانHPLC، آبHPLC، نیترومتان HPLC، هپتانHPLC، هگزانHPLC، پارا اگزیلنHPLC، پروپیلن کربناتHPLC، پنتانHPLC، کلروبنزنHPLC، کلروفرمHPLC، تولوئنHPLC، 1,2-دی متوکسی اتانHPLC، سیکلوهگزانHPLC، 1,2-دی کلرواتانHPLC، 1-اکتانولHPLC، 1,4-دی اکسانHPLC، 1-بوتانولHPLC، 1-متیل-2-پیرولیدونHPLC، 2 پنتانونHPLC، 2-بوتانونHPLC، 2-متوکسی اتانولHPLC، 2-متوکسی اتیل استاتHPLC، 2-متیل بوتانHPLC، 2-متیل-1-پروپانولHPLC، 2-پروپانولHPLC، 3-پنتانون HPLC، 4-متیل-2-پنتانونHPLC، n-هپتانHPLC، N، N-دی متیل فرم آمید HPLC، تری فلوئورو استیک اسیدHPLC، اسید استیکHPLC، اسید فرمیکHPLC، اتانولHPLC، اتیل استاتHPLC، ایزوهگزانHPLC، ایزوکتانHPLC، بنزونیتریلHPLC، تتراهیدروفورانHPLC، تتراکلرواتیلن HPLC، تترا کلرید کربن HPLC، ترت بوتیل متیل اترHPLC، ترت-بوتانولHPLC، ترت-بوتیل متیل اترHPLC، تولوئنHPLC، دی اتیل اترHPLC، دی اتیلن گلیکول دی اتیل اترHPLC، دی سولفید کربنHPLC، دی متیل سولفوکسیدHPLC، دی کلرومتانHPLC، سیکلوهگزانHPLC، سیکلوپنتان HPLC، نیترومتان HPLC، پارا اگزیلن HPLC و پروپیلن کربنات HPLC می باشد.

شرکت بیوتکنولوژی زیست آزما

خراسان رضوی > مشهد

تلفن: ۰۹۱۵۲۴۱۷۸۳۰

تلفن: ۰۵۱۳۸۷۶۷۳۵۷

Email

آدرس: دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز رشد شماره 5، واحد 13

تعداد بازدید: ۵۴۵

بروز رسانی: امروز ۱۲:۱۰

شناسه آگهی: ۱۹۹۴۱۰۸

تازه های لوازم و مواد مصرفی آزمایشگاه