آگهی رایگان درج آگهی رایگان

معرف نسلر SUPELCO

گروه نوآوران تکنولوژی زیستی: ۰۹۱۲۱۹۷۷۱۶۳ - ۰۲۱۸۸۳۵۵۷۹۱ - ۰۲۱۸۸۳۵۵۸۲۴ - ۰۲۱۸۸۳۵۸۳۲۷

معرف نسلر 1.09028 Supelco Nessler′s reagent form liquid Quality Level 100 specific analyte(s) :nitrogentechnique(s)photometry: suitabledensity 1.16 g/cm3 at 20 °C Nessler's reagent, Supelco® Merck گروه نوآوران تکنولوژی زیستی واردات مواد تحقیقاتی از کمپانی SUPELCO

گروه نوآوران تکنولوژی زیستی

تهران > تهران

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۷۷۱۶۳

تلفن ۲: ۰۲۱۸۸۳۵۵۷۹۱

تلفن ۳: ۰۲۱۸۸۳۵۵۸۲۴

تلفن ۴: ۰۲۱۸۸۳۵۸۳۲۷

Email

آدرس: تهران- خیابان فاطمی - کاج جنوبی

تعداد بازدید: ۴۰

بروز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۲۷۲۸۹۰۷

تازه های تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی