آگهی رایگان درج آگهی رایگان

فروش مواد شیمیایی صنعتی دارویی خوراکی و تجهیزات

نیکوتین بنزیل کلراید نیتروفنیل فسفات مانیتول کوچسالز فنلروت اگار میکروبیولوژی سرب استات تری هیدرات سدیم نیترات جیوه فوق العاده خالص 2 نفتیل استات دی ریبوز 3 و 5 دی هیدروکسید تولوئل مونوهیدرات اگزالیک اسید متیل ویولت (ویولت دی متیل) (بنفش) 4نیترو فنیل فسفات ستین زایلیتول سولفات نقره (خالص) دی مانوز (محیط کشت) کوماسی برلیانت ریبتول (آدنیت) ایندول 3-استیک اسید دی اتیلن تری آمین پنتا استیک دی گالاکتوز پودر سیلیکون محیط کشت آمیدوبلک محیط کشت رافونز مونوهیدرات دی تیو اریتریتول برای بیوشیمی پتاسیم پرمنگنات آمونیوم اگزالات مونوهیدرات دی مانیتول فنل قرمز (فنول سولفانفتالین) دی زایلوز فرواریتریتول دل فنیل آلانین نیترات تالیم دی آرابینوز پیپرازین 4_1 بیس (2_اتان سولفوریک اسید)(ماده بافر) پتاسیم هیدروکسید اتیلن گلایکول ال گلوتامین ریبوفلاوین برموتیمول آبی جیوه 1 کلرید سولفات پتاسیم خالص دی فنیل آمین 2نفتیل استیک اسید کرومات پتاسیم محیط کشت رامنوز منو هیدرات محیط کشت دولیستول اسید باربیتوریک اکسید جیوه رزورسینول سدیم بیکربنات پپتون ازکازئین بدون آنتاگونیت سدیم مولیبدات دی هیدرات سولفات پتاسیم (جدید) سولفات آهن آمونیوم (جدید) لیتیم هیدروکسید (جدید) دی فنیل آمین 4سولفوریک اسید سدیم سالت(جدید) پتاسیم یدید (جدید) فسفریک (جدید) اتانول (جدید) سولفات مس (جدید) آمونیوم استات (جدید) کلسیم کلراید(جدید)

جوانه شیمی گستر آزما

تهران > تهران

تلفن: ۰۲۱۶۶۳۶۹۵۳۲

تلفن ۲: ۰۲۱۶۶۳۷۰۴۳۸

تلفن ۳: ۰۹۹۱۸۱۳۴۵۳۶

تلفن ۴: ۰۹۱۹۴۳۷۵۴۳۹

تلفن ۵: ۰۹۱۲۰۹۹۳۱۹۰

آدرس: خیابان امام خمینی بین قصر الدشت و خوش کوچه منفرد

تعداد بازدید: ۱۳۸

بروز رسانی: امروز ۱۹:۳۰

شناسه آگهی: ۲۹۹۲۷۲۱

تازه های تجهیزات آزمایشگاه بیوشیمی