آگهی رایگان درج آگهی رایگان

تصاویر مرتبط با اجاره تخت بیمارستانی برقی و دستی و مکانیکی

اجاره تخت بیمارستانی برقی در شیراز

اجاره تخت بیمارستانی برقی در شیراز

اجاره تخت برقی بیمارستانی در شیراز

اجاره تخت برقی بیمارستانی در شیراز

اجاره تجهیزات پزشکی در شیراز

اجاره تجهیزات پزشکی در شیراز

اجاره تخت بیمارستانی برقی و دستی و مکانیکی - 4
اجاره تخت بیمارستانی برقی و دستی و مکانیکی - 5
اجاره تخت بیمارستانی برقی و دستی و مکانیکی

درمان

فارس > شیراز

تلفن: ۰۷۱۹۱۰۰۱۰۲۰

Email

آدرس: شیراز-بلوار امیرکبیر-شهرک والفجر-کوچه 1فجر شمالی -انتهای کوچه سمت چپ-جنب باشگاه آفرینش