آگهی رایگان درج آگهی رایگان

تصاویر مرتبط با انجام ماموگرافی سینه

انجام ماموگرافی سینه - 1
انجام ماموگرافی سینه

مرکز تصویربرداری جردن

تهران > تهران

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۷۶۶۱۸

تلفن ۲: ۰۲۱۸۸۷۹۹۹۸۷

تلفن ۳: ۰۲۱۸۸۷۸۱۶۲۹

تلفن ۴: ۰۲۱۸۸۷۸۲۴۹۱

آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، تقاطع وحید دستگردی (ظفر)، ساختمان پزشکان آفریقا، پلاک 120، واحد 4، مرکز تصویربرداری جردن