آگهی رایگان درج آگهی رایگان

تصاویر مرتبط با تست تشخیص مایکوپلاسما، به روش PCR

تست تشخیص مایکوپلاسما، به روش PCR - 1
تست تشخیص مایکوپلاسما، به روش PCR

نیکو فارمد

تهران > تهران

تلفن: ۰۲۱۴۴۱۸۴۵۷۰

تلفن ۲: ۰۹۹۱۸۱۲۶۳۵۵

تلفن ۳: ۰۹۹۲۶۰۶۲۴۵۰

Email

آدرس: آدرس : تهران _ اتوبان تهران-کرج _ بلوار پژوهش _ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی _ شرکت نیکوفارمد آریا