آگهی رایگان درج آگهی رایگان

تصاویر مرتبط با آنتی باکتریال

آنتی باکتریال - 1
آنتی باکتریال

نیکو فارمد

تهران > تهران

تلفن: ۰۹۹۲۶۰۶۲۴۵۰

تلفن ۲: ۰۲۱۴۴۱۸۴۵۷۰

تلفن ۳: ۰۹۹۱۸۱۲۶۳۵۵

Email

آدرس: آدرس : تهران _ اتوبان تهران-کرج _ بلوار پژوهش _ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی _ شرکت نیکوفارمد آریا