آگهی رایگان درج آگهی رایگان

تصاویر مرتبط با بررسی خاصیت ضد میکروبی به روش انتشار دیسک

بررسی خاصیت ضد میکروبی به روش انتشار دیسک - 1
بررسی خاصیت ضد میکروبی به روش انتشار دیسک

نیکو فارمد

تهران > تهران

تلفن: ۰۲۱۴۴۱۸۴۵۷۰

تلفن ۲: ۰۹۹۲۶۰۶۲۴۵۰

تلفن ۳: ۰۹۹۱۸۱۲۶۳۵۵

Email

آدرس: تهران _ اتوبان تهران-کرج _ بلوار پژوهش _ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی _ شرکت نیکوفارمد آریا