آگهی رایگان درج آگهی رایگان

تصاویر مرتبط با پایش اتاق تمیز

پایش اتاق تمیز - 1
پایش اتاق تمیز

نیکو فارمد

تهران > تهران

تلفن: ۰۹۹۱۸۱۲۶۳۵۵

تلفن ۲: ۰۹۹۲۶۰۶۲۴۵۰

Email

آدرس: آدرس : تهران _ اتوبان تهران-کرج _ بلوار پژوهش _ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی _ شرکت نیکوفارمد آریا