آگهی رایگان درج آگهی رایگان

تصاویر مرتبط با آزمایشگاه تست کرونا برای پرواز آرمنیا

آزمایشگاه تست کرونا برای پرواز آرمنیا - 1
آزمایشگاه تست کرونا برای پرواز آرمنیا

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان رسالت

تهران > تهران

تلفن: ۰۲۱۲۲۸۵۲۶۵۸

Email

آدرس: تهران - ضلع شرقی پل سید خندان، اول 45 متری رسالت، نبش ابوذر غفاری