آگهی رایگان درج آگهی رایگان

تصاویر مرتبط با تولید کننده انواع مقاطع مسی

تولید کننده انواع مقاطع مسی - 1
تولید کننده انواع مقاطع مسی

بورس فلزات رنگی داها شعبه یک

قزوین > قزوین

تلفن: ۰۹۹۰۰۴۷۶۰۰۷

تلفن ۲: ۰۹۱۰۴۷۰۰۱۹۰

تلفن ۳: ۰۲۱۶۵۸۳۴۵۷۵

آدرس: کیلومتر 4 بزرگراه فتح _ بازار فولاد استیل ایران