آگهی رایگان درج آگهی رایگان

تصاویر مرتبط با ورق چدن میلگرد چدنی تسمه لوله شمش رول

ورق چدن میلگرد چدنی تسمه لوله شمش رول - 1
ورق چدن میلگرد چدنی تسمه لوله شمش رول - 2
ورق چدن میلگرد چدنی تسمه لوله شمش رول - 3
ورق چدن میلگرد چدنی تسمه لوله شمش رول - 4
ورق چدن میلگرد چدنی تسمه لوله شمش رول - 5
ورق چدن میلگرد چدنی تسمه لوله شمش رول - 6
ورق چدن میلگرد چدنی تسمه لوله شمش رول - 7
ورق چدن میلگرد چدنی تسمه لوله شمش رول - 8
ورق چدن میلگرد چدنی تسمه لوله شمش رول

کارخانه و شرکت مبنا شعبه یک

تهران > تهران

تلفن: ۰۹۱۲۰۶۰۲۹۸۰

تلفن ۲: ۰۲۱۶۶۳۹۳۲۶۹

تلفن ۳: ۰۲۱۶۶۳۹۶۴۶۱

تلفن ۴: ۰۲۱۶۵۸۳۷۵۳۹

فکس: ۰۹۳۷۸۲۹۶۴۸۶

فکس: ۰۹۱۹۵۱۹۴۵۶۴

فکس: ۰۲۱۶۶۳۹۶۴۶۱

فکس: ۰۲۱۶۶۳۹۳۲۶۹

Email

آدرس: کیلومتر 4 بزرگراه فتح بازار فولاد واستیل ایران بلوک 2 پلاک 119